Neste side: Globale perspektiv -
 
Innhold 

GEO-2000 og GEO-prosessen


'GEO-2000 er toppunktet på en deltakerprosess som involverer arbeidet til eksperter i over hundre land. Vårt målů er at ved århundreskiftet skal en global og deltakerorientert prosess for å beskrive miljøtilstanden være etablert. En veiledning med retningslinjer for en internasjonal miljøpolitikk skal også være på plass. Jeg er glad for å kunne rapportere at vi har oppnådd dette målet med en viss tidsmargin på vår side.'

- Klaus Tøpfer, FNs assisterende generalsekretær og direktør i FNs miljøprogram.

GEO-2000, page xiii

UNEP lanserte "Global Environment Outlook" (GEO) - prosjektet i 1995. Prosjektet består av to deler:

  • En global prosess for miljøtilstandsbeskrivelse; GEO-prosessen, som er tverrsektoriell og deltakerbasert. Den inneholder regionale standpunkter og oppfatninger, og skal bygge konsensus på prioriterte områder og tiltak gjennom dialog mellom politikere og vitenskap på regionale og globale plan.
  • GEO-produkter, som trykksaker eller digitale produkter, omfatter også GEO- rapportserien. Denne serien gir periodiske oversikter over verdens miljøtilstand, og veileder beslutningstakere i prosesser som formulering av miljøpolitikk, tiltaksplaner og ressurs-allokering. Andre produkter inkluderer tekniske rapporter, en hjemmeside på Internett og en publikasjon for ungdom.

Et samkjørt nettverk av samarbeidende sentra er kjernen i GEO-prosessen. Disse sentra har spilt en stadig viktigere rolle ved utformingen av GEO-rapportene. De har nå ansvaret for nesten samtlige regionale inndata, og kombinerer dermed en ovenfra- og-ned integrert miljøtilstandsvurdering med nedenfra-og-opp miljørapportering. Tilknyttede sentra deltar også og tilbyr spesialisert ekspertise. Fire arbeidsgrupper på henholdsvis utforming, scenarier, politisk fremgangsmåte og data gir råd og støtte til GEO prosessen, og hjelper til med å koordinere arbeidet mellom de samarbeidende sentra for å sørge for at produktene blir så sammenlignbare som mulig.

Andre FN-organer bidrar til GEO-prosessen gjennom FNs "Systemwide Earthwatch", som koordineres av UNEP. De bidrar spesielt med å sørge for vesentlige data og informasjon om de mange miljørelaterte spørsmål som faller inn under deres respektive mandat. De støtter også direkte ved å gjennomgå manuskriptutkast.

Regionale konsultasjoner og andre mekanismer som skal fremme dialog mellom vitenskap og politiske planleggere er et vesentlig element i GEO-prosessen. Over 850 personer og omlag 35 sentra har vært bidragsytere i produksjonen av GEO-2000.

 GEO: prosjektorganisasjon og produkter


Klikk her for å forstørre figur


  Neste side: Globale perspektiv -
 
Innhold