3.A.1.2.4.b BOD sources (international)

3a124bp.gif (3518 bytes)


See also

3.A.1.2 BOD sources (summary) 3.A.1.2.a 3.A.1.2.b
3.A.1.2.4.a BOD sources (international)
3.A.1.3.4.b TSS sources (international)
3.A.1.4.4.b TN sources (international)
3.A.1.5.4.b TP sources (international)